Jak najprościej obstawiać zakłady w ruletce?

Zakłady w grze w ruletce dzieli się na zakłady wewnętrzne (inside bets) oraz zakłady zewnętrzne (outside bets). Do zakładów wewnętrznych zalicza się Straight Up Bets, Split Bets, Streer Bets, Corner Bets oraz Line Bets. Straight Up Bets(Plein) to po prostu obstawianie tylko jednego numeru na planszy, od 1 do 36, można też obstawić zero. Żeton układa się na wybranym polu z numerem.

Split Bets (Cheval) to obstawianie dwóch sąsiednich numerów. Żeton układa się wtedy na linii między oboma numerami.

Street Bets (Transversale Plein) to obstawienie trzech numerów w jednym rzędzie – żeton układa się na lewej linii obok wybranego rzędu.

Corner Bets (Carré) to zakład obstawiający cztery przylegające do siebie numery. Żeton ustawia się wtedy na skrzyżowanych liniach biegnących od wszystkich czterech pól.

Line Bets (Transversale Simple) to zakład, w którym obstawia się sześć numerów, które leżą w dwóch rzędach po trzy numery. Żeton przy takim zakładzie należy położyć na lewo od linii pomiędzy dwoma rzędami. Pozostałe zakłady należą już do outside bets.

Column Bets, czyli Kolumna, to zakład, w którym obstawia się dwanaście liczb w jednym długim szeregu – do zaznaczenia tego zakładu służy pole „2 to 1”, umieszczone pod każdą z trzech kolumn.

Dozen Bets, czyli Tuzin, to również obstawianie 12 numerów, ale tym razem są one ułożone w trzech sąsiednich rzędach. Żetony na Dozen Bets ustawia się na polach „1st 12” (numery 1-12), „2nd 12” (numery 13-24) lub na „3rd 12” (numery 25-36). 1:18 Bet/19:36 Bet (Manque/Passe) to obstawianie najniższych albo najwyższych numerów – przy tym zakładzie wystarczy położyć żeton na polu z takim napisem.

Red or Black Bet czyli Czerwone/Czarne to zakład, w którym stawia się na konkretny kolor, a żetony umieszcza się na czarnym albo czerwonym polu. Tak samo postępuje się w przypadku zakładu Even or Odd Bet (Parzyste/nieparzyste).